Fremtidens Landskaber: Afslutningskonference – Københavns Universitet

2017 > Afslutningskonference

Fremtidens Landskaber: Afslutningskonference

Fremtidens Landskaber: Afslutningskonference

Dato

16. nov. 2017

Sted

Frederiksberg Campus

Pris

650,00 kr. ekskl. moms

Tilmeldingsfrist

09. nov. 2017

Afslutningskonference i Fremtidens Landskaber med fokus på udfordringer, erfaringer og løsninger. Få indblik i og vær med til at diskutere, hvordan fremtidens landskaber skal se ud – og hvordan vi kommer derhen.

Forskningsprogrammet Fremtidens Landskaber holder afslutningskonferencen efter 4 spændende og lærerige år, hvor praksis og forskning har arbejdet tæt sammen.

Konferencen giver nye perspektiver på det åbne lands planlægning. Hvordan skabes grundlag for en mere proaktiv, helhedsorienteret og involverende planlægning? Hvordan skal fremtidens landskaber planlægges og indrettes? Hvilke udfordringer og ønsker er i spil? Og ikke mindst hvem har initiativet og ansvaret?

Emner i fokus
Behov for at udvikle løsninger på indretningen af fremtidens landskaber
- hvad er behovene, hvor kommer de fra og hvilke fagligheder er i spil?

Forskellige typer af landskaber fordrer forskellige typer af designløsninger
- fokus på det intensivt dyrket produktionslandskab, det bosætnings- og fritidsdrevne landskab og det prioriterede naturlandskab

Hvordan får man fremtidens landskaber på en faglig dagsorden og får skabt substans i udvikling af fælles strategier?
- erfaringer fra de 12 projekter i Fremtidens Landskaber

Britiske erfaringer: Collaboration for Co-production of Future Landscapes: Emerging Ideas, Methods and Policy Development in the UK
Docent Maggie Roe, School of Architecture, Planning and Landscape, Newcastle University

Konferencen afholdes:
Københavns Universitet, Auditorium A2-84.01,
Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg

Tilmelding og yderligere information:
www.fremtidenslandskaber.dk

Invitation / program

Download invitation

Varighed

1 dag

Faglig ansvarlig

Kamilla Hansen Møller, kahm@ign.ku.dk