National Udeskole Konference – Københavns Universitet

2017 > National Udeskole Konf...

National Udeskole Konference

  • NyhedNyhed
National Udeskole Konference

Dato

4. okt. 2017

Pris

300 kr. Priserne er ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist

04. sep. 2017

Resultaterne af tre års udviklingsarbejde med følgeforskning i ”Udvikling af Udeskole” (2014-2017) er nu klar til at blive formidlet til skoleverdenen og offentligheden med fokus på læring, sociale relationer og fysisk aktivitet. Konferencen, der især henvender sig til lærere, pædagoger, skoleledere, politikere og andre med interesse i feltet, indledes med korte præsentationer af de samlede resultater for begge projekter. Herefter gennemføres op til 22 workshops omkring Ceres Byen. Som afslutning på konferencen er det muligt at vælge to ud af ni forskningstemaer i workshops fra de to udeskoleprojekter.

Sted: VIA, Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C

Læs mere og tilmeld på www.via.dk

Invitation / program

Download invitation

Faglig ansvarlig

Niels Ejbye-Ernst, nee@ign.ku.dk og Erik Mygind, emygind@ign.ku.dk