Naturnær driftsteknik - modul 2 – Københavns Universitet

2017 > Naturnær driftsteknik ...

Naturnær driftsteknik - modul 2

Naturnær driftsteknik - modul 2

Dato

15. aug. - 16. aug. 2017

Pris

Se priser nedenfor.

Tilmeldingsfrist

08. aug. 2017

- for førere af specialmaskiner, der udfører skovning på Naturstyrelsens certificerede arealer.

Formål - at opkvalificere førere af skovningsmaskiner og fælde-bunkelæggere til, ved hensynsfuld kørsel i terrænet, at foretage hugstindgreb efter givne anvisninger og i overensstemmelse med driftsprincipper af skovcertificerede arealer (Modul 2A og 2B).

Deltagelse i dette kursus forudsætter, at du har taget Modul 1 (udbydes som AMU-kursus).

Modul 2A/B Undervisningen omfatter maskinførerens kompetencer i konverteringsprocessen, hugstanvisninger, Naturstyrelsens regionale hugstmodeller, øvelseshugst, kvalitetskontrol og operativt samarbejde. Efter Modul 2A gennemføres en praktisk test på egen maskine på en given hugstopgave (Modul 2B).

Målgruppe modul 2A/B Alle førere af skovningsmaskiner og fælde-bunkelæggere, der udfører hugstopgaver på Naturstyrelsens certificerede arealer, jf. de ovenfor anførte bemærkninger.

Varighed Modul 2A: 2 dage. Modul 2B: 1/2 dag

Deltagerantal Modul 2A: Max./min 6 deltagere. Modul 2B: Det anbefales, at man organiserer sig lokalt i deltagergrupper på 3.

Priser Modul 2A: 6.900 kr./7.900 kr. inkl. overnatning og øvrig forplejning. Modul 2B: 5.530 kr. ved lokale grupper på 3 deltagere/9.100 kr. ved kun 1 deltager. Alle priser er ekskl. moms.

Varighed

2 dage

Faglig ansvarlig

Bo Brockmann, bbro@ign.ku.dk.

Kontakt

Har du spørgsmål, eller ønsker du at indhente et skræddersyet tilbud, er du velkommen til at kontakte Merete Tønder i Kursus- og uddannelsessekretariatet, mtoe@ign.ku.dk eller tlf. 3533 1596.